niedziela, 19 sierpnia 2012

Los ludzi i zwierząt

*


3/18-21 ,,Powiedziałem sobie: ze względu na synów ludzkich [ tak się dzieje] Bóg chce ich bowiem doświadczyć ,żeby wiedzieli, że sami przez się są tylko zwierzętami. Los bowiem synów ludzkich jest ten sam, co i los zwierząt; los ich jest jeden: jaka śmierć jednego, taka śmierć drugiego, i oddech życia ten sam. W niczym więc człowiek nie przewyższa zwierząt, bo wszystko jest marnością. Wszystko idzie na jedno miejsce: powstalo wszystko z prochu i wszystko do prochu znów wraca. Któż pozna czy siła życiowa synów ludzkich idzie w górę, a siła życiowa zwierzat zstępuje w dół do ziemi?'' Księga Koheleta

1 komentarz: